Ergin İnan

Ressam

Malatya Doğumlu sanatçı, İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunu bitirdi. 1982 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim Bölümü’ne 1985 yılında profesör olarak atandı.

Çağdaş Türk resminde kendine özgü bir yeri olan ressam Ergin İnan, 1971 den beri özellikle gravür tekniğindeki eserlerinde, soyut insan düşüncesini ve kavramını ele alan bir sanatçıdır. Mevlana’nın Mesnevi’sini okuduktan sonra tasavvufi bir yönelime gitmiş, yeni bir içsel derinlik kazanmıştır.

Varlık, yaşam ve ölümün bütünselliği, vahdet-i vücut gibi konular, eserlerinin temel felsefeleri halini almıştır. Özgün baskı dalından boya resme uzanan yapıtlarında, fantastik gerçekçi bir üslup içinde çok yönlü ve görüntülü varlıkları anatomik, tinsel bağlamda ele alarak evrensel ve kültürel imgelere dönüştürmüştür. 1970’lerde insan figürünü, böcekleri kabuklular, sürüngenler, kelebekler, gözyaşı damlalarıyla birleştirmiş, minyatürleri anımsatan bir kompozisyon düzeni geliştirmiştir.

Çalışmalar

Yorum Ekle

Ergin İnan - Maji Art Gallery

Maji Art Gallery

Web Sitesi Bakımdadır...

Maji Art Gallery