N.Deniz Özdek

Ressam

Aydın doğumlu sanatçı Ege Üniversitesi Fizikokimya Anabilimdalı Fizikokimya Master, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Öğretmenliği Bölümlerini tamamlamıştır.  Kimya bilimine olan ilgisinin temelinde resmin, boyanın ve renklerin kimyasını derinliklerine kadar anlamak olan Deniz Özdek, eğitim süreci boyunca karakalem ve figüratif desen ağırlıklı çalışmalarını sürdürmüştür.

Deniz Özdek; Sanat ne kaçıştır ne de bir yere varma hırsıyla koşmak. Bazen susmaktır bazen haykırmak. Zıtlıklar arasındaki en derin uyumu yakalamaktır. Tene ve tine değen renklerin dansına şahit olmaktır. Solup gitmeden yok olup erimeden maddeyi en cazip haliyle görebilmektir. Adını bile bilmediğin bir kadına merhaba deme cesaretidir. Ya da yıllar yılı tanıdığın adama fark edemediklerin. Bence kadındır sanat ruhumda rengarenk gezinen. Tüm kıvrımlarıyla hayatı ve kaosu anlatan. Doğurandır. Sahiplenen, can veren, yuvadır ya da dev bir elveda. Gezgindir, yazandır, koşan, düşünen, anlayan, dinleyen… Kadın; notalarla can bulan vücuttur. Sanat kadındır.

Çalışmalar

Yorum Ekle

N.Deniz Özdek - Maji Art Gallery

Maji Art Gallery

Web Sitesi Bakımdadır...

Maji Art Gallery