Ceren Göğebakan

Ressam

İzmir ve Almanya’da Bilgisayar Mühendisliği okuyan sanatçı Boston’da özel sanat eğitimi aldı. Çok yönlülüğün yarattığı farklı vizyona inanan Ceren Göğebakan, yüksek lisansını iletişim alanında yapıp Sanat Terapisi alanında eğitim aldı.

Sanatçı, eserlerinde metaforlardan, hayallerden, fantezilerden ve duygulardan özetle dilin ifadede yetersiz kaldığı noktada tüm sembollerden besleniyor .Sanatçı, sanatın sınırsız bir dil olduğunu düşündüğü, dilin sınırlamalarını kaldırdığı için hayal gücünü ve düşüncelerini sanat yoluyla ifade etmeye değer veriyor ve sanatın iyileştirici etkileri olduğunu düşünüyor.

Ceren Göğebakan’ın soyut ve sürreal esintiler bulunduran resimleri, evrenin doğasıyla barışık olsa da daha çok insanın ruhsal atmosferine odaklıdır. Burada resim içerisinde bulunan sembolik imgeler sanatçının yaşadığı duyguları dışa vuran bir yüzey görevindedir. Bu yüzeyde nesnelerin yerleştirilişi, parlak alanlar, detayda yer alan sembolik ifadeler her şey hesaplanır ve tekrar tekrar tasarlanır. Bunca çabanın tekrarın birden fazla amacı vardır; arzunun tasarımı, haz, varolanın dışavurumu.

Çalışmalar

Yorum Ekle

Ceren Göğebakan - Maji Art Gallery

Maji Art Gallery

Web Sitesi Bakımdadır...

Maji Art Gallery