Serap Kökten

Ressam

İstanbul doğumludur olan sanatçı Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans Mezunudur.

Tuval üzeri yağlı boya çalışır. Üretim sürecini başlangıç noktasını hayal gücü olarak kabul eder ve resimlerini de bu yolculuğun simgesel bir yansıması şeklinde tanımlar. Sembolleri bazen kompozisyonların içerisine birebir dahil ederek bazen deforme ederek çalıştığı gibi bazen de tamamen soyut bir düşünceyi kendi oluşturduğu simgesel bir dille ifade eder.

Çalışmalar

Serap Kökten - Maji Art Gallery

Maji Art Gallery

Web Sitesi Bakımdadır...

Maji Art Gallery